Asatro i tiden
Av Fredrik Skott, 2000
Asatro i tiden är en översiktlig studie av asatro i dagens Sverige. Olika organisationer för asatrogna presenteras, framför allt Sveriges Asatrosamfund. Konstruktionen av den moderna asatron, asatrognas trosföreställningar och deras förhållande till den förkristna tiden behandlas också. I boken görs även ett försök att placera in den moderna asatron i ett större sammanhang - som en del av vår tids samhälle.

Fredrik Skott: 2000: Asatro i tiden. Göteborg. 
70 s., ill. ISBN 9789172290099.