Matkult
Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige
Med Matkult.se vill Institutet för språk och folkminnen synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider. Grunden är det rika Det handlar till exempel om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för människors relationer till mat. Matkult.se lanserades 2018.
Projektledare: Linn Kierkegaard & Fredrik Skott
Innehåll: Åsa Holmgren m.fl.