Sägenkartan
Sägenkartan lanserades 2017. På den digitala plattformen kan man läsa äldre berättelser om jättekast men också om häxor, näcken samt möten med både tomtar, varulvar och självaste Djävulen. Sägenkartan består av ett urval, drygt 5 000 uppteckningar, från Institutet för språk och folkminnens äldre arkivsamlingar och tryckta sägenutgåvor. År 2018 utökades kartan med berättelser från samlingarna vid Norsk Folkeminnesamling i Oslo.
Projektledare: Fredrik Skott
Systemutvecklare: Trausti Dagsson