Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J.A. Lundell och sedan 1997 utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sedan 2016 ges tidskriften ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.
Svenska landsmål och svenskt folkliv välkomnar dels bidrag inom kulturhistoria, etnologi och folkloristik, dels språkvetenskapliga bidrag om svenskt och nordiskt talspråk inom t.ex. dialektologi, dialektgeografi, sociolingvistik, kontaktlingvistik, fonetik, fonologi, morfologi, syntax m.m. samt ordstudier och etymologiska undersökningar.
Förutom forskningsartiklar publicerar tidskriften översiktsartiklar, debattartiklar, smärre bidrag av olika slag och recensioner. Varje årgång innehåller också en litteraturkrönika över aktuell dialektologisk litteratur.

Back to Top