Vardagsliv under andra världskriget
Minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945
Red. Carina Ahlqvist, Annika Nordström & Birgitta Skarin Frykman, 2010
Vardagsliv under andra världskriget är ett resultat av en omfattande insamling av minnen från beredskapstiden. Mer än fyrahundra personer har bidragit med berättelser, fotografier m.m. - huvudsakligen från Västsverige men också från andra delar av landet. I boken presenteras ett urval av detta rika material. De många rösterna ger bilder utifrån olika positioner och uppfattningar, som bidrar till att skapa en djupare förståelse för det dagliga livet under denna tid.
Fredrik Skott står för layout och sättning av boken.​​​​​​​