Fredrik Skott 2022: Ragnar Nilsson och folkets minnen.
I: Isof.se, folkminnesbloggen, 1 september 2022.
Värmlänningen Ragnar Nilsson var en av Sveriges allra flitigaste folkminnesupptecknare. Bara i Isofs samlingar finns mer än 55 000 sidor uppteckningar som bär hans namn. Vem var Ragnar Nilsson? Och varför ägnade han så mycket tid och energi åt att intervjua äldre kvinnor och män på den svenska landsbygden? 

Back to Top