Asatro i tiden är en översiktlig studie av asatro i dagens Sverige. Olika organisationer för asatrogna presenteras, framför allt Sveriges Asatrosamfund. Konstruktionen av den moderna asatron, asatrognas trosföreställningar och deras förhållande till den förkristna tiden behandlas också. I boken görs även ett försök att placera in den moderna asatron i ett större sammanhang - som en del av vår tids samhälle.
Boken är slutsåld.
Fredrik Skott
ASATRO I TIDEN
SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET, 2000
70 s., illustrerad
ISBN: 
9789172290099

Back to Top