En av islams grundpelare är hajj - vallfärden till Mecka. Genom att allt fler svenskar identifierar sig som muslimer är hajj en tradition som många i Sverige på olika sätt kommer i kontakt med.
Röster om hajj introducerar den muslimska vallfärden och dess betydelse historiskt, socialt och språkligt. Vem kan resa på hajj - och vem kan inte delta? Här berättar också ett antal muslimer om sina känslor och upplevelser under pilgrimsresan från Sverige till Mecka. Genom en finländsk språkvetare och forskningsresande, Georg August Wallin, ges en historisk ögonblicksskildring från 1845.
Köp boken från Bokus.
KLAS GRINELL, GÖRAN LARSSON, MARIA LÖFDAHL, FREDRIK SKOTT & LENA WENNER (RED.)
RÖSTER OM HAJJ
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN, 2017
135 s., illustrerad
ISBN: 
9789186959418

Back to Top